ตารางแจกของรางวัล


หมายเหตุ : ยอดจะอัพเดททุกๆ 1 ชั่วโมง
อันดับ ยูสเซอร์เนม ยอดเงิน รางวัล
1 LD168143797 257,896.55 ทองคำ 2 บาท
2 LD168022697 96,888.28 ทองคำ 1 บาท
3 LD168046897 77,526.64 ทองคำ 50 สตางค์
4 LD168207196 60,324.30 ทองคำ 25 สตางค์
5 LD168122973 40,570.72 ทองคำ 25 สตางค์
6 LD168144197 34,739.67 ทองคำ 25 สตางค์
7 LD168106947 25,681.82 ทองคำ 25 สตางค์
8 LD168103372 21,174.65 ทองคำ 25 สตางค์
9 LD168204336 20,892.17 ทองคำ 25 สตางค์
10 LD168028256 18,511.71 ทองคำ 25 สตางค์
11 LD168204303 16,345.76 เครดิต 3000 บาท
12 LD168210902 15,140.97 เครดิต 3000 บาท
13 LD168093985 13,416.71 เครดิต 3000 บาท
14 LD168151835 12,455.42 เครดิต 3000 บาท
15 LD168203446 10,133.52 เครดิต 3000 บาท
16 LD168203315 9,361.43 เครดิต 3000 บาท
17 LD168144783 9,217.03 เครดิต 3000 บาท
18 LD168083590 8,522.74 เครดิต 3000 บาท
19 LD168104605 7,379.67 เครดิต 3000 บาท
20 LD168120654 7,175.94 เครดิต 3000 บาท
21 LD168119660 6,949.10 เครดิต 2000 บาท
22 LD168028291 6,661.72 เครดิต 2000 บาท
23 LD168129378 6,617.92 เครดิต 2000 บาท
24 LD168219135 6,605.92 เครดิต 2000 บาท
25 LD168153163 6,276.76 เครดิต 2000 บาท
26 LD168110482 5,116.00 เครดิต 2000 บาท
27 LD168056462 5,036.78 เครดิต 2000 บาท
28 LD168196548 4,753.81 เครดิต 2000 บาท
29 LD168156849 4,681.75 เครดิต 2000 บาท
30 LD168142688 4,657.33 เครดิต 2000 บาท
31 LD168081283 4,234.72 เครดิต 1000 บาท
32 LD168170137 4,140.29 เครดิต 1000 บาท
33 LD168194781 4,012.50 เครดิต 1000 บาท
34 LD168077405 3,726.24 เครดิต 1000 บาท
35 LD168107594 3,684.90 เครดิต 1000 บาท
36 LD168115130 3,456.86 เครดิต 1000 บาท
37 LD168223878 3,378.07 เครดิต 1000 บาท
38 LD168097841 3,302.56 เครดิต 1000 บาท
39 LD168145082 3,218.47 เครดิต 1000 บาท
40 LD168201616 3,193.55 เครดิต 1000 บาท
41 LD168208733 3,161.18 เครดิต 1000 บาท
42 LD168139038 3,129.36 เครดิต 1000 บาท
43 LD168034175 3,044.39 เครดิต 1000 บาท
44 LD168091989 2,932.78 เครดิต 1000 บาท
45 LD168196983 2,889.21 เครดิต 1000 บาท
46 LD168089972 2,770.16 เครดิต 1000 บาท
47 LD168118271 2,573.33 เครดิต 1000 บาท
48 LD168185407 2,533.02 เครดิต 1000 บาท
49 LD168099847 2,507.70 เครดิต 1000 บาท
50 LD168038627 2,476.59 เครดิต 1000 บาท