ตารางแจกของรางวัล


หมายเหตุ : ยอดจะอัพเดททุกๆ 1 ชั่วโมง
อันดับ ยูสเซอร์เนม ยอดเงิน รางวัล
1 LD168093985 340,153.64 ทองคำ 2 บาท
2 LD168094382 62,426.79 ทองคำ 1 บาท
3 LD168089456 58,122.54 ทองคำ 50 สตางค์
4 LD168138851 33,530.33 ทองคำ 25 สตางค์
5 LD168129535 28,825.34 ทองคำ 25 สตางค์
6 LD168054064 25,590.48 ทองคำ 25 สตางค์
7 LD168104605 21,780.29 ทองคำ 25 สตางค์
8 LD168027136 15,760.31 ทองคำ 25 สตางค์
9 LD168097593 14,600.20 ทองคำ 25 สตางค์
10 LD168040992 12,310.39 ทองคำ 25 สตางค์
11 LD168137500 11,987.30 เครดิต 3000 บาท
12 LD168139849 11,408.60 เครดิต 3000 บาท
13 LD168132085 9,754.76 เครดิต 3000 บาท
14 LD168132484 8,709.27 เครดิต 3000 บาท
15 LD168086384 8,706.82 เครดิต 3000 บาท
16 LD168022697 7,977.38 เครดิต 3000 บาท
17 LD168124120 7,805.94 เครดิต 3000 บาท
18 LD168113988 7,274.32 เครดิต 3000 บาท
19 LD168103768 7,026.96 เครดิต 3000 บาท
20 LD168118902 6,757.96 เครดิต 3000 บาท
21 LD168039996 6,502.53 เครดิต 2000 บาท
22 LD168018940 6,482.95 เครดิต 2000 บาท
23 LD168003215 5,957.66 เครดิต 2000 บาท
24 LD168122973 5,597.89 เครดิต 2000 บาท
25 LD168114598 5,525.79 เครดิต 2000 บาท
26 LD168060467 5,131.87 เครดิต 2000 บาท
27 LD168079226 4,656.87 เครดิต 2000 บาท
28 LD168091463 4,556.77 เครดิต 2000 บาท
29 LD168020826 4,451.08 เครดิต 2000 บาท
30 LD168119660 4,318.39 เครดิต 2000 บาท
31 LD168086573 4,266.94 เครดิต 1000 บาท
32 LD168124853 4,001.53 เครดิต 1000 บาท
33 LD168060025 3,680.22 เครดิต 1000 บาท
34 LD168135607 3,404.26 เครดิต 1000 บาท
35 LD168090765 3,395.09 เครดิต 1000 บาท
36 LD168079109 3,381.09 เครดิต 1000 บาท
37 LD168108942 3,331.26 เครดิต 1000 บาท
38 LD168089972 3,180.23 เครดิต 1000 บาท
39 LD168110482 3,076.09 เครดิต 1000 บาท
40 LD168030771 3,070.17 เครดิต 1000 บาท
41 LD168140499 2,736.49 เครดิต 1000 บาท
42 LD168046016 2,730.76 เครดิต 1000 บาท
43 LD168137119 2,714.78 เครดิต 1000 บาท
44 LD168103372 2,599.16 เครดิต 1000 บาท
45 LD168120462 2,504.49 เครดิต 1000 บาท
46 LD168118271 2,428.09 เครดิต 1000 บาท
47 LD168097101 2,346.20 เครดิต 1000 บาท
48 LD168134112 2,329.55 เครดิต 1000 บาท
49 LD168129737 2,297.84 เครดิต 1000 บาท
50 LD168123597 2,228.13 เครดิต 1000 บาท