ตารางแจกของรางวัล


หมายเหตุ : ยอดจะอัพเดททุกๆ 1 ชั่วโมง
อันดับ ยูสเซอร์เนม ยอดเงิน รางวัล
1 LD168079111 663,124.90 ทองคำ 2 บาท
2 LD168082725 355,562.10 ทองคำ 1 บาท
3 LD168022697 121,453.05 ทองคำ 50 สตางค์
4 LD168093985 85,470.38 ทองคำ 25 สตางค์
5 LD168144197 48,634.38 ทองคำ 25 สตางค์
6 LD168056462 40,279.85 ทองคำ 25 สตางค์
7 LD168122973 35,169.23 ทองคำ 25 สตางค์
8 LD168046897 17,982.36 ทองคำ 25 สตางค์
9 LD168003255 13,071.21 ทองคำ 25 สตางค์
10 LD168110482 12,153.52 ทองคำ 25 สตางค์
11 LD168077405 10,436.56 เครดิต 3000 บาท
12 LD168027291 9,561.14 เครดิต 3000 บาท
13 LD168151835 9,409.55 เครดิต 3000 บาท
14 LD168207196 8,923.46 เครดิต 3000 บาท
15 LD168204336 7,907.72 เครดิต 3000 บาท
16 LD168203446 7,086.11 เครดิต 3000 บาท
17 LD168207300 6,992.71 เครดิต 3000 บาท
18 LD168011145 6,691.03 เครดิต 3000 บาท
19 LD168162791 6,666.04 เครดิต 3000 บาท
20 LD168194781 6,068.12 เครดิต 3000 บาท
21 LD168140165 5,797.74 เครดิต 2000 บาท
22 LD168119660 5,761.72 เครดิต 2000 บาท
23 LD168129378 5,754.64 เครดิต 2000 บาท
24 LD168118902 5,667.12 เครดิต 2000 บาท
25 LD168132716 5,601.50 เครดิต 2000 บาท
26 LD168083590 5,513.83 เครดิต 2000 บาท
27 LD168204303 4,868.28 เครดิต 2000 บาท
28 LD168189676 4,807.82 เครดิต 2000 บาท
29 LD168211006 4,788.64 เครดิต 2000 บาท
30 LD168153163 4,625.61 เครดิต 2000 บาท
31 LD168203829 4,506.85 เครดิต 1000 บาท
32 LD168163754 4,463.05 เครดิต 1000 บาท
33 LD168205552 4,437.87 เครดิต 1000 บาท
34 LD168104177 4,016.21 เครดิต 1000 บาท
35 LD168203315 3,749.58 เครดิต 1000 บาท
36 LD168034175 3,744.74 เครดิต 1000 บาท
37 LD168097593 3,611.85 เครดิต 1000 บาท
38 LD168167286 3,499.20 เครดิต 1000 บาท
39 LD168205203 3,429.96 เครดิต 1000 บาท
40 LD168104605 3,361.08 เครดิต 1000 บาท
41 LD168208733 3,332.55 เครดิต 1000 บาท
42 LD168145082 3,278.23 เครดิต 1000 บาท
43 LD168196629 3,231.37 เครดิต 1000 บาท
44 LD168097841 3,196.72 เครดิต 1000 บาท
45 LD168144783 3,188.09 เครดิต 1000 บาท
46 LD168115130 3,184.60 เครดิต 1000 บาท
47 LD168066096 3,183.49 เครดิต 1000 บาท
48 LD168192795 3,180.77 เครดิต 1000 บาท
49 LD168155048 3,067.19 เครดิต 1000 บาท
50 LD168025564 2,980.26 เครดิต 1000 บาท