ตารางแจกของรางวัล


หมายเหตุ : ยอดจะอัพเดททุกๆ 1 ชั่วโมง
อันดับ ยูสเซอร์เนม ยอดเงิน รางวัล
1 LD168093985 57,227.48 ทองคำ 2 บาท
2 LD168022697 46,909.36 ทองคำ 1 บาท
3 LD168144197 46,225.98 ทองคำ 50 สตางค์
4 LD168094382 40,462.34 ทองคำ 25 สตางค์
5 LD168141859 25,639.84 ทองคำ 25 สตางค์
6 LD168152974 20,494.33 ทองคำ 25 สตางค์
7 LD168104605 20,164.38 ทองคำ 25 สตางค์
8 LD168164511 19,317.07 ทองคำ 25 สตางค์
9 LD168085190 18,947.22 ทองคำ 25 สตางค์
10 LD168092294 16,948.47 ทองคำ 25 สตางค์
11 LD168095293 13,188.15 เครดิต 3000 บาท
12 LD168119660 13,073.76 เครดิต 3000 บาท
13 LD168094770 11,937.14 เครดิต 3000 บาท
14 LD168140163 10,980.74 เครดิต 3000 บาท
15 LD168165265 10,487.20 เครดิต 3000 บาท
16 LD168156566 8,534.43 เครดิต 3000 บาท
17 LD168152739 8,093.35 เครดิต 3000 บาท
18 LD168153409 7,911.20 เครดิต 3000 บาท
19 LD168083184 7,849.52 เครดิต 3000 บาท
20 LD168164931 7,368.52 เครดิต 3000 บาท
21 LD168040992 7,351.67 เครดิต 2000 บาท
22 LD168100917 6,775.30 เครดิต 2000 บาท
23 LD168030641 6,773.38 เครดิต 2000 บาท
24 LD168104894 6,598.31 เครดิต 2000 บาท
25 LD168151835 5,575.56 เครดิต 2000 บาท
26 LD168107594 5,259.50 เครดิต 2000 บาท
27 LD168118271 5,042.01 เครดิต 2000 บาท
28 LD168114540 4,841.28 เครดิต 2000 บาท
29 LD168003255 4,637.12 เครดิต 2000 บาท
30 LD168110482 4,597.33 เครดิต 2000 บาท
31 LD168059883 4,545.45 เครดิต 1000 บาท
32 LD168141693 4,476.89 เครดิต 1000 บาท
33 LD168046897 4,445.14 เครดิต 1000 บาท
34 LD168054064 4,405.51 เครดิต 1000 บาท
35 LD168079226 4,132.10 เครดิต 1000 บาท
36 LD168134112 3,717.16 เครดิต 1000 บาท
37 LD168120892 3,713.76 เครดิต 1000 บาท
38 LD168155048 3,653.87 เครดิต 1000 บาท
39 LD168129737 3,633.60 เครดิต 1000 บาท
40 LD168161014 3,401.58 เครดิต 1000 บาท
41 LD168003215 3,399.14 เครดิต 1000 บาท
42 LD168145997 3,310.87 เครดิต 1000 บาท
43 LD168119903 3,278.60 เครดิต 1000 บาท
44 LD168124120 3,253.16 เครดิต 1000 บาท
45 LD168118902 3,249.86 เครดิต 1000 บาท
46 LD168162640 3,184.14 เครดิต 1000 บาท
47 LD168047701 3,166.20 เครดิต 1000 บาท
48 LD168077405 3,058.95 เครดิต 1000 บาท
49 LD168108942 2,980.84 เครดิต 1000 บาท
50 LD168163754 2,853.93 เครดิต 1000 บาท