ตารางแจกของรางวัล


หมายเหตุ : ยอดจะอัพเดททุกๆ 1 ชั่วโมง
อันดับ ยูสเซอร์เนม ยอดเงิน รางวัล
1 LD168169873 146,407.84 ทองคำ 2 บาท
2 LD168144197 83,682.89 ทองคำ 1 บาท
3 LD168122973 33,032.37 ทองคำ 50 สตางค์
4 LD168151565 23,609.75 ทองคำ 25 สตางค์
5 LD168093985 20,841.50 ทองคำ 25 สตางค์
6 LD168056462 17,654.55 ทองคำ 25 สตางค์
7 LD168178067 11,902.68 ทองคำ 25 สตางค์
8 LD168022697 10,794.21 ทองคำ 25 สตางค์
9 LD168116061 9,178.94 ทองคำ 25 สตางค์
10 LD168118902 8,787.06 ทองคำ 25 สตางค์
11 LD168097593 6,943.05 เครดิต 3000 บาท
12 LD168104605 6,875.88 เครดิต 3000 บาท
13 LD168185589 6,318.54 เครดิต 3000 บาท
14 LD168120769 5,653.29 เครดิต 3000 บาท
15 LD168086384 4,905.83 เครดิต 3000 บาท
16 LD168119660 4,717.49 เครดิต 3000 บาท
17 LD168092694 4,444.33 เครดิต 3000 บาท
18 LD168143797 4,255.41 เครดิต 3000 บาท
19 LD168055290 4,234.84 เครดิต 3000 บาท
20 LD168141859 4,189.59 เครดิต 3000 บาท
21 LD168110108 4,091.80 เครดิต 2000 บาท
22 LD168152705 3,913.62 เครดิต 2000 บาท
23 LD168047701 3,655.14 เครดิต 2000 บาท
24 LD168144783 3,612.21 เครดิต 2000 บาท
25 LD168010897 3,490.65 เครดิต 2000 บาท
26 LD168077405 3,460.52 เครดิต 2000 บาท
27 LD168139124 3,172.91 เครดิต 2000 บาท
28 LD168151835 3,089.37 เครดิต 2000 บาท
29 LD168169404 3,078.37 เครดิต 2000 บาท
30 LD168163179 2,990.99 เครดิต 2000 บาท
31 LD168141693 2,726.79 เครดิต 1000 บาท
32 LD168162791 2,683.06 เครดิต 1000 บาท
33 LD168046897 2,681.86 เครดิต 1000 บาท
34 LD168132129 2,650.72 เครดิต 1000 บาท
35 LD168103372 2,598.39 เครดิต 1000 บาท
36 LD168163910 2,570.16 เครดิต 1000 บาท
37 LD168115130 2,504.25 เครดิต 1000 บาท
38 LD168043753 2,430.25 เครดิต 1000 บาท
39 LD168083590 2,286.76 เครดิต 1000 บาท
40 LD168132480 2,233.07 เครดิต 1000 บาท
41 LD168170947 2,183.81 เครดิต 1000 บาท
42 LD168040992 2,169.61 เครดิต 1000 บาท
43 LD168179013 2,143.32 เครดิต 1000 บาท
44 LD168123597 2,058.66 เครดิต 1000 บาท
45 LD168130973 1,961.46 เครดิต 1000 บาท
46 LD168182170 1,960.57 เครดิต 1000 บาท
47 LD168064173 1,915.47 เครดิต 1000 บาท
48 LD168166538 1,875.54 เครดิต 1000 บาท
49 LD168110482 1,866.97 เครดิต 1000 บาท
50 LD168139559 1,854.79 เครดิต 1000 บาท